Merkel, Angela Dorothea

Merkel [mɛ'rkəl], Angela Dorothea, njemačka političarka (Hamburg, 17. VII. 1954). Iako je rođena u SR Njemačkoj, obitelj se ubrzo nakon njezina rođenju preselila u DR Njemačku, gdje je Merkel odrasla. Diplomirala je fiziku na Sveučilištu u Leipzigu 1978., a doktorirala 1986. u Berlinu. Godine 1990. postala je članica Kršćansko-demokratske unije (Christlich-Demokratische Union, akronim CDU), na listi koje je nakon izbora te godine ušla u Bundestag. Bila je ministrica za pitanja žena i mladih 1991–94., potom ministrica zaštite okoliša i nuklearne sigurnosti 1994–98. Od 2000. predsjednica je CDU-a. Nakon izbora 2005. postala je prva žena na čelu njemačke savezne vlade (reizabrana je 2009., 2013. i 2018).

Citiranje:
Merkel, Angela Dorothea. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68144>.