Clark, Helen Elizabeth

Clark [klα:k], Helen Elizabeth, novozelandska političarka (Hamilton, 26. II. 1950). Diplomirala je političku znanost na Sveučilištu u Aucklandu, gdje je predavala 1973–75. i 1977–81. Kao predstavnica Laburističke stranke Novoga Zelanda u više je mandata (1981–2009) birana za zastupnicu u parlamentu. God. 1989–90. bila je ministrica zdravstva i zamjenica premijera. Na čelu Laburističke stranke 1993–2008. U tri je mandata bila premijerka Novoga Zelanda i ministrica umjetnosti, kulture i baštine (1999–2008). Od 2009. na čelu je Razvojnoga programa Ujedinjenih naroda.

Citiranje:
Clark, Helen Elizabeth. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68146>.