Steinem, Gloria Marie

Steinem [stại'nəm], Gloria Marie, američka feministica i novinarka (Toledo, Ohio, 25. III. 1934). Diplomirala je na Smithovu koledžu 1956. Zaposlila se kao novinarka 1960. Feminističkim se temama počela značajnije baviti 1968., a 1971. s nekoliko je feministica (uključujući i Betty Friedan) utemeljila Nacionalni ženski politički odbor (engl. National Women’s Political Caucus). Nastojeći predstaviti aktualne teme iz feminističke perspektive, utemeljila je 1972. časopis Ms., koji uz prekide izlazi do danas. Potom je djelovala u pokretu za emancipaciju žena utemeljujući, među ostalim, udruge Koalicija sindikalnih žena (koja se bavila ulogom žene u sustavu rada) i Glasači za pravo na izbor (koja se bavila pitanjem prava na pobačaj). Glavno djelo: Revolucija iznutra (Revolution from Within, 1992).

Citiranje:
Steinem, Gloria Marie. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68220>.