STRUKE:

Haspelmath, Martin

Haspelmath [ha'spəlmat], Martin, njemački lingvist (Hoya, 2. II. 1963). Istraživač u Institutu Max Planck za evolucijsku antropologiju u Leipzigu. Dao je važne prinose jezičnoj tipologiji, a posebno se bavio problemima glagolske valencije, gramatikalizacije, tipologijom zamjeničkih sustava i dr. Jedan je od glavnih urednika monumentalnoga Atlasa jezičnih struktura svijeta (World Atlas of Language Structures, 2005). Proučavao je kavkaske jezike i napisao gramatiku lezginskoga (1994).

Citiranje:
Haspelmath, Martin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68359>.