TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Winter, Werner

Winter [vi'ntəɹ], Werner, njemački lingvist (Haselau, 25. X. 1923Preetz, 7. VIII. 2010). Indoeuropeist, profesor na sveučilištima u Hamburgu, Bernu, Kielu, te na nekoliko američkih sveučilišta. Bio je svestran stručnjak za nekoliko grana indoeuropskih jezika, a osobito je pridonio proučavanju toharskih jezika. Sedamdesetih godina XX. stoljeća predložio je glasovno pravilo o duljenju samoglasnika ispred zvučnih okluziva u baltoslavenskome, koje se danas naziva Winterovim zakonom.

Citiranje:
Winter, Werner. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68371>.