TRAŽI DALJE:
STRUKE:

središte mase

središte mase (centar mase), točka koja se nalazi na prosječnoj udaljenosti od svih čestica nekog fizikalnog sustava ili pojedinih čestica tijela, hvatište ukupne vanjske sile koja djeluje na fizikalni sustav ili na tijelo. Ako se fizikalni sustav ili tijelo giba pod utjecajem vanjske sile, točka u kojoj se nalazi središte mase giba se kao da se u njoj nalazi sva masa sustava ili tijela. Ako je tijelo jednolike gustoće, središte mase nalazi se u geometrijskom središtu tijela. Ako tijelo nije jednolike gustoće, središte mase ne mora se nalaziti u geometrijskom središtu tijela. Središte mase katkad se nalazi i izvan volumena tijela (npr. za tijela u obliku prstena ili potkove, za sustav zvijezda). Baricentar je središte mase za sustav tijela.

Položaj središta mase za sustav čestica u Kartezijevu koordinatnom sustavu određen je radijvektorom rS = Σmirimi, gdje su mi mase pojedinih čestica, a ri radijvektori pojedinih čestica.

Položaj središta mase krutog tijela u Kartezijevu koordinatnom sustavu određen je radijvektorom rS = (∫rρdV)/M, gdje je r jedinični vektor, ρ gustoća tijela, V volumen, a M masa tijela.

Središte mase podudara se s težištem tijela ako je gravitacijsko ubrzanje konstantno i jednako u svim točkama tijela. Koristi se za izračune u mehanici koji postaju jednostavniji kada se pretpostavi da se sva masa tijela nalazi koncentrirana u središtu mase (→ dinamika; materijalna točka).

Citiranje:
središte mase. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68938>.