Grabar-Kitarović, Kolinda

ilustracija
GRABAR-KITAROVIĆ, Kolinda

Grabar-Kitarović, Kolinda, hrvatska političarka i diplomatkinja (Rijeka, 29. IV. 1968). Diplomirala je engleski i španjolski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1993). Završila je Diplomatsku akademiju u Beču te magistrirala iz međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu (2000). Kao Fulbrightova stipendistica usavršavala se na Sveučilištu George Washington u Washingtonu. Od 1992. radila je u državnoj upravi: od 1995. bila je načelnica Odjela za Sjevernu Ameriku u Ministarstvu vanjskih poslova, a od 1997. do 2000. savjetnica i ministrica savjetnica u veleposlanstvu RH u Kanadi. Na izborima 2003. izabrana je za zastupnicu u Hrvatskom saboru na listi Hrvatske demokratske zajednice. Od prosinca 2003. bila je ministrica europskih integracija, a od veljače 2005. do siječnja 2008. ministrica vanjskih poslova i europskih integracija te voditeljica Državnog izaslanstva za pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Bila je veleposlanica RH u SAD-u od 2008. do 2011. Od srpnja 2011. bila je pomoćnica glavnog tajnika NATO-a za javnu diplomaciju. Od veljače 2015. do veljače 2020. bila je predsjednica republike. Od srpnja 2020. članica je Međunarodnog olimpijskog odbora.

Citiranje:
Grabar-Kitarović, Kolinda. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69893>.