STRUKE:

Hironaka Heisuke

Hironaka Heisuke, japanski matematičar (prefektura Yamaguchi, 9. IV. 1931). Diplomirano (1954) na Sveučilištu u Kyotu, a doktorirao (1960) na Harvardovu sveučilištu, SAD. Radio kao profesor matematike na Sveučilištu Columbia (1964–68), potom na Sveučilištima Harvard (1968–92) i Kyoto (1975–88). Bavio se Hilbertovim karakterističnim funkcijama, algebarskim varijetetima, rezolucijom singulariteta i dr. Za doprinos algebarskoj geometriji dobio je Fieldsovu medalju (1970). Glavno mu je djelo Predavanja iz uvoda u teoriju beskonačnosti u blizini singularne točke (Lectures on Introduction to the Theory of Infinitely Near Singular Points, 1971).

Citiranje:
Hironaka Heisuke. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70138>.