TRAŽI DALJE:
STRUKE:

higrometar

ilustracija
HIGROMETAR, 1. zrak, 2. termometar

higrometar (higro + metar), instrument za mjerenje apsolutne ili relativne vlažnosti (tj. udjela vode) u nekoj tvari, najčešće u plinovima, a osobito u zraku. Zasniva se na različitim pojavama: a) na higroskopskim svojstvima nekih tvari, npr. životinjske opne ili ljudske kose, koja se u vlažnijem zraku izdužuje, a u sušem steže (higrometar s kosom); b) na povećanju težine higroskopne tvari izložene struji vlažnoga zraka ili apsorpciji pare u poznatoj količini plina; vlažnost se određuje vaganjem (apsorpcijski higrometar); c) na kondenzaciji, odn. određivanju rosišta; plin se ohlađuje dotle dok ne nastupi kondenzacija vodene pare, koja se spušta u obliku rose; temperatura kod koje se to događa (temperatura rosišta) ovisi o vlažnosti plina (Danielov higrometar); d) na psihrometriji – određivanju razlike u temperaturi dvaju termometara u struji okolnoga zraka, od kojih je jedan suhi a drugomu je posudica sa živom nakvašena vodom; razlika ovisi o relativnoj vlažnosti zraka (psihrometar); e) na promjeni električne provodnosti nekog elektrolita, npr. litijeva klorida (elektrolitni higrometar).

Citiranje:
higrometar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70172>.