Bernstein, Eduard

ilustracija
BERNSTEIN, Eduard

Bernstein [bε'rnštajin], Eduard, njemački političar (Berlin, 6. I. 1850Berlin, 18. XII. 1932). Vođa njemačkih socijaldemokrata i II. internacionale. God. 1872. pristupio Socijaldemokratskoj radničkoj stranci. Suizradio Gotski program (Gothaer Programm, 1875), koji je usvojen pri ujedinjenju dviju njemačkih socijalističkih partija. Nakon donošenja zakona protiv socijalista 1878. preselio se u Zürich te suuređivao list Der Sozialdemokrat (od 1888. izlazio u Londonu). Isprva ortodoksni marksist, blizak suradnik F. Engelsa; za izbjeglištva u Londonu prihvatio ideje reformističkog socijalizma te zagovarao postupan i miran prijelaz iz kapitalizma u socijalizam. U časopisu Die Neue Zeit objavio je 1897–98. niz članaka pod naslovom Problemi socijalizma u kojima je podvrgnuo kritici filozofska, ekonomska i politička načela ortodoksnog marksizma i revolucionarnog socijalizma. Sukob oko Bernsteinovih ideja podijelio je njemačku socijaldemokraciju i II. internacionalu na revolucionarni i reformistički dio. Nakon povratka u Njemačku (1901) bio je socijaldemokratski zastupnik u Reichstagu (1902–07., 1912–18. i 1920–28) i jedan od vođa reformističkoga krila stranke. Sudjelovao je 1917. u stvaranju Nezavisne socijaldemokratske stranke, ali se 1919. vratio u Socijaldemokratsku stranku. Do kraja života kritizirao Listopadsku revoluciju i protivio se boljševizmu. Važnija djela: Pretpostavke socijalizma i zadaće socijaldemokracije (Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, 1899), O povijesti i teoriji socijalizma (Zur Geschichte und Theorie des Sozialismus, 1900), Sjećanja jednog socijalista (Erinnerungen eines Sozialisten, 1918) i dr.

Citiranje:
Bernstein, Eduard. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7194>.