Berruguete, Alonso

Berruguete [bεr:uγe'te], Alonso, španjolski kipar, graditelj i slikar (Paredes de Nava, oko 1488Toledo, između 13. i 26. IX. 1561). Jedan od najznačajnijih španjolskih umjetnika XVI. st. Formirao se u Italiji pod utjecajem Michelangela; u njegovim se polikromiranim retablima, raspelima i nadgrobnim spomenicima (retabli u benediktinskom samostanu S. Benito u Valladolidu, 1526., i u kolegiju Iraca u Salamanki, 1529; nadgrobni spomenik kardinala Tavere u Toledu, 1559) zrcali ekspresivnost domaće gotičke tradicije, koju on spaja sa skladnim renesansnim oblicima. Jedan od tvoraca plateresknog stila u španjolskoj arhitekturi.

Citiranje:
Berruguete, Alonso. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 2. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7204>.