TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Boban, Ljubo

ilustracija
BOBAN, Ljubo

Boban, Ljubo, hrvatski povjesničar (Solin, 10. V. 1933Zagreb, 9. X. 1994). Povijest diplomirao 1959. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 1964. obranio disertaciju Sporazum Cvetković – Maček. Radio je u Institutu društvenih nauka u Beogradu, a od 1963. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, najprije kao asistent, potom od 1964. kao docent, od 1971. kao izvanredni i od 1975. redoviti profesor. Sustavno je proučavao hrvatsku povijest u razdoblju monarhističke Jugoslavije i II. svjetskog rata. U središte zanimanja stavio je položaj i djelovanje, ulogu i značenje HSS-a i njezinih čelnika, a napose V. Mačeka. Istraživanje hrvatske povijesti u Drugome svjetskom ratu temeljio je na prikupljanju i objavljivanju izvorne građe. Polemizirao je o uzrocima sloma monarhističke Jugoslavije te o problemima utvrđivanja žrtava Drugoga svjetskog rata u Jugoslaviji i Hrvatskoj, a napose u logoru Jasenovac. Pobijao je politikantska stajališta o Hrvatima kao genocidnom narodu. Bio je zaokupljen i problemima hrvatskih granica. God 1971. sudjelovao je u osnivanju Instituta za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu te bio i njegov direktor (1972–74). Niz godina sudjelovao u svim važnijim aktivnostima oko hrvatske historiografije, a svojim idejama, prijedlozima i izravnom djelatnošću davao doprinos razvijanju njezinih funkcija i zadaća. God 1975. postao je izvanredni, a 1986. redoviti član JAZU odnosno HAZU. Glavna djela: Sporazum Cvetković – Maček (1965), Svetozar Pribićević u opoziciji 1928–1936 (1973), Maček i politika Hrvatske seljačke stranke 1928–1941 (I–II, 1974), Hrvatska u arhivima izbjegličke vlade 1941–1943 (1985), Hrvatska u diplomatskim izvještajima izbjegličke vlade 1941–1943 (I–II, 1988), Kontroverze iz povijesti Jugoslavije (I–III, 1987–90), Dr. Tomo Jančiković. HSS između zapadnih saveznika i jugoslavenskih komunista (1996) i atlas Hrvatske granice od 1918. do 1991. godine (1992).

Citiranje:
Boban, Ljubo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8266>.