STRUKE:

Borromeo, Carlo, sv.

Borromeo [bor:omε:'o], Carlo, sv., kardinal, milanski nadbiskup (Arona, Lago Maggiore, 2. X. 1538Milano, 3. XI. 1584). Iz grofovske obitelji Borromeo, studirao pravo u Paviji; njegov ujak papa Pio IV. imenovao ga 1560. kardinalom i nadbiskupom Milana. Istaknuo se kao crkveni obnovitelj prema odredbama Tridentskoga koncila. Osnovao crkveni svećenički red (humilijati). Posebno je poznata njegova briga za bolesnike u vrijeme kužnih bolesti. Proglašen svetim 1610.

Citiranje:
Borromeo, Carlo, sv.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 18. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8848>.