Braga, Joaquim Théophilo Fernandes

Braga [bra'γɐ], Joaquim Théophilo Fernandes, portugalski književnik i političar (Ponta Delgada, Azori, 24. II. 1843Lisabon, 28. I. 1924). Javno djelovanje počeo u Coimbri kao sudionik »pobune« protiv romantizma (1870). Kratkotrajni predsjednik republike, 1910. i 1915. Pisao pjesme. Najveći ugled stekao kao povjesnik portugalske književnosti (História da literatura portugueza, I–XII, 1869–72). Potkraj života sažeo svoja istraživanja u četiri sveska zasnovana na pozitivizmu i biografizmu: Srednji vijek, Renesansa, XVII. stoljeće, Arkadisti.

Citiranje:
Braga, Joaquim Théophilo Fernandes. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9180>.