Brissot (de Warville), Jacques Pierre

Brissot (de Warville) [bʀisọ' də varvi'l], Jacques Pierre, francuski revolucionar i novinar (Chartres, 15. I. 1754Pariz, 31. X. 1793). Učio pravo u Parizu, potom kao pravnik radio u Chartresu i Parizu. Godine 1784. zatvoren u Bastilli zbog svojih revolucionarnih gledišta, 1788. osnovao Société des amis des Noirs, koje se zauzimalo za ukidanje ropstva. Pokrenuo je 1789. list Le Patriote français, u kojem je tražio ukidanje kraljevskog apsolutizma. Član Zakonodavne skupštine, Konventa i Jakobinskoga kluba. Kao jedan od istaknutih žirondista (često su ih po njemu zvali brisotincima), izveden pred revolucionarni sud i giljotiniran. Glavna djela: Filozofska istraživanja o pravu vlasništva i o krađi (Recherches philosophiques sur le droit de propriété et sur le vol, 1780) i Teorija kaznenih zakona (Théorie des lois criminelles, I–II, 1781).

Citiranje:
Brissot (de Warville), Jacques Pierre. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9543>.