STRUKE:

Ahmed Vefik-paša

Ahmed Vefik-paša, osmanski državnik i leksikograf (Carigrad, 3. VII. 1823Carigrad, 2. IV. 1891). Najprije u prevoditeljskoj službi Osmanskog Carstva, a od 1847. u diplomatskoj. Veleposlanik u više zemalja. Predsjednik prvoga turskog parlamenta (1877), 1878. postao upraviteljem u Bursi, a velikim vezirom bio 1878. i 1882., da bi po zapovijedi sultana Abdul Hamida II. bio konfiniran u svojoj kući u Rumeli Hisaru na Bosporu. Izdao prvi Godišnjak Osmanskoga Carstva (Sālnāme, 1847), a potom dvosveščani Osmansko-turski rječnik (Lehçe-i Osmanī, 1878). Tim je djelom pridonio modernizaciji književnog jezika i kulturnog života.

Citiranje:
Ahmed Vefik-paša. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=960>.