TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Brøndal, Viggo

Brøndal [brœ'ndæl], Viggo, danski lingvist (Kopenhagen, 13. X. 1887Kopenhagen, 14. XII. 1942). Od 1928. profesor romanske lingvistike na Sveučilištu u Kopenhagenu. Zajedno s Louisom Trolleom Hjelmslevom utemeljio Kopenhagenski lingvistički krug i 1939. pokrenuo međunarodni časopis za strukturalnu lingvistiku Acta Linguistica. Posebno se bavio pitanjima strukture ljudskoga jezika i nastojao formulirati novu teoriju o vrstama riječi polazeći od semantičkih kriterija. Djela: Vrste riječi (Ordklasserne, 1928; francuski prijevod: Parties du discours, 1948), Morfologija i sintaksa (Morfologi og syntax, 1932), Francuski, apstraktni jezik (Le Français, langue abstraite, 1936), Teorija prijedloga: uvod u racionalnu semantiku (Præpositionernes theori: indledning til en rationel betydningslære, 1940).

Citiranje:
Brøndal, Viggo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9689>.