Brønsted, Johannes Nicolaus

ilustracija
BRØNSTED, Johannes Nicolaus

Brønsted [brø'nsted], Johannes Nicolaus, danski kemičar (Varde, 22. II. 1879Kopenhagen, 17. XII. 1947). Primarno se bavio termodinamičkim istraživanjima, bio je autoritet za katalitička svojstva tvari i jakost kiselina i baza, zaslužan i za spoznaje o kinetici kemijskih reakcija. Neovisno o engleskom kemičaru Thomasu Martinu Lowryju (1874–1936) postavio 1923. teoriju o kiselinama i bazama, prema kojoj su kiseline definirane kao donori (davaoci) protona, a baze kao akceptori (primaoci) protona.

Citiranje:
Brønsted, Johannes Nicolaus. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9707>.