Struka šumarstvo, pronađeno natuknica: 533

abahi

abahi, drvo vrste Triplochiton scleroxylon iz por. Sterculiaceae. Stablo je visoko od 30 do 50 m, rašireno ...

abelija

abelija (Abelia), rod listopadnih, rjeđe zimzelenih dekorativnih grmolikih biljaka iz por. kozokrvnica ...

abonos

abonos (tur. abonoz < perz. ābnūs < arap. abnūs < grč. ἔβενος) →  ebanovina ...

abura

abura (jorupski), biljne vrste Mitragyna ciliata i Mitragyna stipulosa iz por. Rubiaceae, raširene u ...

afzelija

afzelija (po švedskom botaničaru A. Afzeliusu) (Afzelia), rod drveća iz por. Caesalpiniaceae, raširen ...

agapant

agapant (grč. ἀγάπη: ljubav + ἄνϑος: cvijet) (Agapanthus umbellatus), južnoafrička trajnica iz por. ...

agatis

agatis (grč. ἀγαϑίς: klupko) (Agathis), rod visoka zimzelenog drveća iz por. Araucariaceae. Obuhvaća ...

agava

agava (franc. agave, prema grč. ἀγαυός: predivan, plemenit) (Agave), biljni rod drvenastih trajnica ...

agba

agba (iz nekog afričkog jezika, preko njem.), drvo vrste Gossweilerodendron balsamiferum iz por. Caesalpiniaceae. ...

akacija

akacija (grč. ἀϰαϰία) (Acacia), biljni rod iz por. mimoza (Mimosoideae) s oko 600 listopadnih ili zimzelenih ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|