Struka šumarstvo, pronađeno natuknica: 532

albicija

albicija (po talijanskom prirodoslovcu F. degli Albizzi) (Albizzia), rod pretežito listopadnog drveća ...

alstonija

alstonija (po engl. liječniku Ch. Alstonu), drvo vrste Alstonia congensis iz por. Apocynacea, rašireno ...

amorfa

amorfa (novolat. amorphus < grč. ἄμορφος: bezobličan) (Amorpha), rod listopadnih grmova ili polugrmova ...

Androić Milan

Androić, Milan, hrvatski šumarski stručnjak (Gračac, 17. XI. 1913 – Zagreb, 25. VI. 1999). Diplomirao ...

Anić Milan

Anić, Milan, hrvatski šumarski stručnjak (Plitvički Ljeskovac, 8. X. 1906 – Zagreb, 20. VI. 1968). Profesor ...

araukarija

araukarija (po provinciji Arauco u juž. Čileu) (Araucaria), rod vazdazelenog drveća iz por. Araucariaceae. ...

arboretum

arboretum (lat.: nasad drveća), botanički vrt u kojemu se uzgaja drveće i grmlje domaćeg i stranog podrijetla ...

arborikultura

arborikultura (lat. arbor: drvo + kultura), djelatnost na podizanju i uzgoju drvenastog bilja u parkovima, ...

areka

areka (port. areca, iz malajskoga) (Areca catechu), biljka iz por. palma, visoka oko 15 m, rasprostranjena ...

arenga (šumarstvo)

arenga (malajski areng) (Arenga pinnata), istočnoafrička, indijska i indonezijska biljka iz por. palma. ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|