Struka šumarstvo, pronađeno natuknica: 532

dragun

dragun (prema tal. dragone, drago: zmaj < lat. draco, genitiv draconis < grč. δράϰων) (Diospyros), rod ...

drenovi

drenovi ili drijenovi (Cornaceae), biljna por. dvosupnica; uglavnom drveta i grmovi s nerazdijeljenim ...

drijen

drijen →  drenovi ...

drimis

drimis (znanstv. lat. drimys < grč: δρıμύς: oštar, kiseo) (Drimys), rod zimzelenih, drvenastih biljaka ...

drvenjača

drvenjača, sirovina za proizvodnju običnijih vrsta papira. Dobiva se strojnim struganjem mekoga crnogoričnog ...

drvna industrija

drvna industrija, naziv za dvije industrijske djelatnosti: preradbu drva i proizvodnju namještaja. U ...

drvo

drvo, termin koji ima dvostruko značenje: 1. određeni oblik drvenaste biljke (latinski arbor) i 2. tvar, ...

dud

dud (tur. dut < arap. i perz. tūt) ili murva (Morus), rod drveća iz por. dudova s nazubljenim ili pilastim ...

dudovac

dudovac ili smokovača (Broussonetia papyrifera), listopadno, do 10 m visoko drvo iz por. dudova, s kuglastim ...

dudovi

dudovi (Moraceae), biljna por. drvenastih dvosupnica s izmjenično poredanim listovima i malim neuglednim ...

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|