Struka šumarstvo, pronađeno natuknica: 532

eukalipt

eukalipt (eu- + grč. ϰαλυπτός: pokriven, omotan) (Eucalyptus), rod drveća, rjeđe grmlja iz porodice ...

fagara

fagara (Fagara), rod tropskog drveća iz porodice metvica (Rutaceae). U trgovini drvom ima više vrsta ...

fenokoma

fenokoma (feno- + grč. ϰόμη: kοsa, lišće) (Phaenocoma prolifera), uzgojeni ukrasni grm iz por. glavočika. ...

feronija

feronija ili limonija (prema imenu staroitalske božice; prema grč. λεıμών: vlažna, travnata površina) ...

ficroja

ficroja (po engleskom admiralu Robertu Fitzroyu) ili alerce [alε'rϑe] (španj.: ariš), rod iz por. čempresa ...

Figurić Mladen Stjepan

Figurić, Mladen Stjepan, hrvatski drvni tehnolog (Zagreb, 25. IV. 1943). Diplomirao na Drvno-tehnološkom ...

fikus

fikus ili smokva (lat. ficus: smokva) (Ficus), biljni rod s 800 do 1000 vazdazelenih, rjeđe listopadnih ...

filodendron

filodendron (grč. φίλος: prijatelj + δένδρον: drvo, stablo) (Philodendron), biljni rod iz por. kozlaca ...

foja

foja (mlet. foja < lat. folium: list) →  borovica ...

forzicija

forzicija (Forsythia), rod listopadnoga grmlja iz por. Obeaceae. Poznato je samo 6 vrsta, koje su vrlo ...

|<  <  11  12  13 (14)  15  16  17  18  19  20  >  >|