Struka šumarstvo, pronađeno natuknica: 532

hematoksilon

hematoksilon (hemato- + grč. ξύλον: drvo) (kampeš; Haematoxylon campechianum), stablo iz por. Caesalpinaceae, ...

hena

hena (tur. kına < arap. ḥinnā’) (kana ili kna; Lawsonia inermis), grm iz por. vrbica, visok 2 do 6 m. ...

Herpka Ivan

Herpka, Ivan, šumarski stručnjak (Donja Pištana kraj Orahovice, 23. III. 1924 – Novi Sad, 5. VIII. 2000). ...

hevea

hevea (znanstv. lat. iz kečuanskoga) →  kaučukovac ...

hikori

hikori (engl. hickory: američki orah) →  karija ...

hikorija

hikorija (engl. hickory) →  karija ...

hipsometar

hipsometar (grč. ὕψος: visina + -metar). 1. U meteorologiji, instrument za određivanje nadmorske visine ili ...

Horvat Ivo (1911-1988)

Horvat, Ivo, hrvatski šumarski stručnjak (Zadar, 5. V. 1911 – Zagreb, 19. VIII. 1988). Diplomirao 1936. ...

hrast

hrast (Quercus), rod drvenastih biljaka, većinom drveća, rjeđe grmlja, iz por. bukava (Fagaceae). Ima ...

Hrvatsko šumarsko društvo

Hrvatsko šumarsko društvo, udruga hrvatskih šumara, inženjera šumarstva i drvne tehnologije, šumarskih ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17 (18)  19  20  >  >|