Struka šumarstvo, pronađeno natuknica: 532

busina (šumarstvo)

busina (Phagnalon rupestre), trajna polugrmolika primorska biljka iz por. glavočika, raste u pukotinama ...

bušini

bušini (Cistaceae), por. zeljastih dvosupnica s oko 175 vrsta jednostavnih, većinom nasuprotnih listova ...

carevak

carevak (Bellevalia), rod trajnih zeljastih biljaka iz por. ljiljana s velikom lukovicom i modrikastim ...

cedar

cedar (lat. cedrus < grč. ϰέδρος) (Cedrus), rod vazdazelenog drveća iz por. borova s tvrdim i bodljikavim, ...

cedrela

cedrela (znanstv. lat. prema lat. cedrus: cedar) (Cedrela odorata), drvo iz por. melija (Melicaceae), ...

ceiba

ceiba (španj.) (Ceiba), rod drveća najpoznatijih po zapadnoafričkoj ceibi ili pamučnom drvetu (Ceiba ...

cer

cer →  hrast ...

cezalpinija

cezalpinija (po talijanskom liječniku A. Cesalpinu) (Caesalpinia), biljni rod s oko 60 vrsta iz por. ...

cikasi

cikasi (znanstv. lat. cycas < grč. ϰύϰας, iskrivljeno od ϰόıϰας, akuzativ mn. od ϰóϊξ: vrsta palme) ...

cinerarija

cinerarija (od lat. cinis, genitiv cineris: pepeo) (Cineraria), rod ukrasnih biljaka iz por. glavočika ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|