Struka aerotehnika, pronađeno natuknica: 101

aerodin

aerodin (engl. aerodyne, od aero- + grč. δύναμις: sila, snaga), zračna letjelica teža od zraka, koja ...

aerodinamička kočnica

aerodinamička kočnica (prema aerodinamika). 1. Naprava za ispitivanje snage klipnih motora zrakoplova, ...

aerodinamička vaga

aerodinamička vaga, uređaj za mjerenje aerodinamičkih sila i momenata pri aerodinamičkom ispitivanju. ...

aerodinamički tunel

aerodinamički tunel, uređaj za ispitivanje aerodinamičkih svojstava tijela, tj. za određivanje slike ...

aerodinamičko ispitivanje

aerodinamičko ispitivanje, eksperimentalno određivanje ponašanja nekog tijela u zračnoj struji, a obuhvaća ...

aerodinamika

aerodinamika (aero- + dinamika), znanstvena disciplina u okviru mehanike fluida koja proučava strujanje ...

aeromehanika

aeromehanika (aero- + mehanika), grana mehanike fluida koja ispituje zakonitosti ravnoteže i gibanja ...

aeronautika

aeronautika (aero- + nautika), teorija i praksa projektiranja, proizvodnje i letenja zračnim letjelicama; ...

aeronavigacija

aeronavigacija (aero- + navigacija), zrakoplovna ili zračna navigacija. ...

aeroplan

aeroplan (franc. aéroplane, od aero- + -plan) → zrakoplov ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >