Struka aerotehnika, pronađeno natuknica: 101

aeroprofil

aeroprofil (aero- + profil), presjek uzgonskog aerotijela u ravnini usporednoj s ravninom simetrije ...

aerostat

aerostat (aero- + -stat), šuplja letjelica od lagana materijala, ispunjena toplim zrakom ili plinom ...

aerostatika

aerostatika (aero- + -statika) →  aeromehanika ...

aerotehnika

aerotehnika (aero- + tehnika), aeronautička tehnika, zrakoplovna tehnika; skup tehničkih disciplina ...

aileron

aileron [εlʀ61533'] (franc.: krilce), jedan od pomičnih dijelova krila zrakoplova, nalazi se na zadnjem ...

amfibija

amfibija (grč. ἀμφίβıος: dvoživ, u vodi i na kopnu). 1. Vozilo sposobno za kretanje i po kopnu i po ...

Antonov Oleg Konstantinovič

Antonov [anto'nəf], Oleg Konstantinovič, ruski konstruktor zrakoplova (Troici kraj Moskve, 29. I. 1906 ...

atodid

atodid ili ATHODYD (akronim od engl. a[ero]th[erm]ody[namic] d[uct]: aerotermodinamički kanal)  → nabojno-mlazni ...

autogir

autogir (autožir) (auto- + grč. γῦρος: krug), letjelica teža od zraka (→ aerodin) koja uzgon stvara ...

autožir

autožir →  autogir ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >