Struka agronomija, pronađeno natuknica: 626

fritilarija

fritilarija (prema latinskom fritillus: posuda za kocke) →  kockavica ...

fumigacija

fumigacija (franc. fumigation < kasnolat. fumigatio: dimljenje, kađenje). 1. Proizvođenje dima ili ...

fumiganti

fumiganti (prema fumigacija), čvrsta ili tekuća kem. sredstva koja se u zemlji, zbog velikog tlaka ...

fungicidi

fungicidi (lat. fungus: gljiva + -cid), kem. sredstva za zaštitu bilja koja u određenoj koncentraciji ...

fuzarioze

fuzarioze (prema latinskom Fusarium: vrsta gljiva + -oza) →  bolest, bolesti biljaka ...

galop

galop (od franc. galoper < franački wala-hlaupan, što odgovara njem. wohl laufen: dobro trčati), konjski ...

Garanjin Ivan Luka (1764-1841)

Garanjin, Ivan Luka, hrvatski agronom i gospodarstvenik (Trogir, 5. III. 1764 – Trogir, 22. III. 1841). ...

gazanija

gazanija (po biz. humanistu Th. Gazi), rod jednogodišnjih ili trajnih biljnih vrsta iz por. glavočika ...

gerbera

gerbera (po njem prirodoslovcu Traugattu Gerberu, ? – 1743), rod iz por. Asteraceae s 40 vrsta trajnica ...

Gliha Rafael

Gliha, Rafael, hrvatski agronom (Mokronog, Slovenija, 5. X. 1918 – Zagreb, 11. X. 2007). Diplomirao ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17 (18)  19  20  >  >|