Struka agronomija, pronađeno natuknica: 626

guska, domaća

guska, domaća, udomaćena je od izvornoga divljeg oblika Anser cinereus, negdje u Europi, a moguće i ...

heljda

heljda (tur. helda) (Fagopyrum esculentum), kultivirana jednogodišnja biljka iz por. dvornika (Polygonaceae). ...

Henneberg Ružica

Henneberg, Ružica, hrvatska agronomka, oplemenjivačica bilja (Zagreb, 24. XI. 1920 – Zagreb, 8. IX. 2006). ...

herbicidi

herbicidi (lat. herba: biljka; korov + -cid), kem. sredstva (najčešće sintetska) koja ubijaju biljke ...

herbologija

herbologija (lat. herba: biljka; korov + -logija), znanost koja se bavi proučavanjem i suzbijanjem korova; ...

heritabilnost

heritabilnost (engl. heritability, ili franc. héritabilité, prema lat. hereditare: naslijediti; hereditarius: ...

heteroza

heteroza (prema grč. ἑτέρωσıς: promjena) →  heterozis ...

heterozis

heterozis (grč. ἑτέρωσıς: mijena), pojava bujnosti F1 generacije (→  generacija), koja se iskorištava ...

hibridi

hibridi (lat. hybrida: mješanac; križanac), potomci roditelja koji pripadaju istomu rodu i istoj vrsti, ...

hidropon

hidropon (hidro- + grč. πόνος: rad, napor), u širem smislu način uzgoja kult. biljaka na nekoj inertnoj ...

|<  < (21)  22  23  24  25  26  27  28  29  30  >  >|