Struka arheologija, pronađeno natuknica: 1172

Biskupija

Biskupija, selo i općinsko središte 7 km jugoistočno od Knina (Šibensko-kninska županija); 408 st. (2011). ...

Bistue Nova

Bistue Nova [bi'~ no:'~], municipij i putno stajalište na rimskoj cesti Salona–Argentaria (Tabula Peutingeriana, ...

Bistue Vetus

Bistue Vetus [bi'~ ve'~], municipij i putno stajalište na rimskoj cesti Salona–Argentaria (Tabula Peutingeriana, ...

Bisutun

Bisutun →  behistun ...

Bitinj

Bitinj →  danilo (kraj Šibenika) ...

Bittel Kurt

Bittel [bitl], Kurt, njemački arheolog (Heidenheim, 5. VII. 1907 – Heidenheim, 30. I. 1991). Profesor ...

Bizovac

Bizovac, slavonsko naselje i općinsko središte 8 km južno od Valpova; 2029 st. (2011). Leži uz željezničku ...

bjelobrdska kultura

bjelobrdska kultura, pretežno slavenska kultura ranoga srednjega vijeka (X–XII. st.), rasprostranjena ...

Blagaj (Mostar)

Blagaj (na Buni), naselje s ruševinama staroga grada iznad vrela Bune kraj Mostara, BiH, 1804 st. (1991). ...

Blagaj (Bosanski Novi)

Blagaj (na Sani), srednjovjekovni grad iznad desne obale Sane nedaleko od Bosanskog Novog, BIH. Nastao ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >  >|