Struka arheologija, pronađeno natuknica: 1172

Burrows Ronald Montagu

Burrows [bʌ'rəuz], Ronald Montagu, britanski arheolog (Rugby, 16. VIII. 1867 – London, 14. V. 1920). ...

Burton Richard Francis

Burton [bə:'tən], Richard Francis, engleski istraživač i orijentalist (Torquay, 19. III. 1821 – Trst, ...

Buscheto

Buscheto [buske:'to] (latinizirano Busketus), talijanski graditelj (Pisa, oko 1064 – Pisa, oko 1110). ...

Buschor Ernst

Buschor [bu'šo:ɹ], Ernst, njemački arheolog (Hürben, danas Krumbach, 2. VI. 1886 – München, 11. XII. 1961). ...

Butmir

Butmir, neolitičko nalazište kraj Sarajeva, eponim istoimene kasnoneolitičke kulture (→ butmirska kultura). ...

butmirska kultura

butmirska kultura, kasnoneolitička kultura, prostirala se u gornjem porječju rijeke Bosne. Važnija su ...

Butrint

Butrint (albanski izgovor [butri'nt]) (grčki Βουϑρωτόν, Bouthrōtón, latinski Buthrotum), arheološko ...

Caere

Caere ([kại'r], kasnolatinski [ce:'re]) (latinski) →  cerveteri ...

Cambi Nenad

Cambi [ka'~], Nenad, hrvatski arheolog (Split, 21. II. 1937). Diplomirao (1962) i doktorirao (1976) ...

campignien

campignien [k8118pin·j63338'], mezolitička kultura nazvana po lokalitetu Campigny u sjeverozapadnoj Francuskoj; ...

|<  < (21)  22  23  24  25  26  27  28  29  30  >  >|