Struka antropologija, pronađeno natuknica: 164

Aranda

Aranda, prastanovnici sr. Australije (Northern Territory) nastanjeni između brda MacDomrella i rijeke ...

Ardipithecus ramidus

Ardipithecus ramidus [ardipi'tekus ra'~], fosilni nalazi najstarijega ljudskog pretka i člana por. Hominidae, ...

arhantropini

arhantropini (arh- + grč. ἄνϑρωπος: čovjek) (Archantropini), prema nekim njem. antropolozima (npr.: ...

arheološka antropologija

arheološka antropologija, antropološka disciplina koja analizom skeletnih ostataka davnih populacija ...

arijci

arijci ili arijevci (sanskrt. ārya: plemenit), sinonim za narode koji govore indoeuropskim jezicima, ...

arijevci

arijevci →  arijci ...

australopitek

australopitek (lat. australis: južni + grč. πίϑηϰος: majmun), (Australopithecus), rod fosilnih hominida, ...

Australopithecinae

Australopithecinae [~pite:ci:'ne:] (lat. australis: južni + grč. πίϑηϰος: majmun), više opisni pojam ...

Australopithecus

Australopithecus [~pite:'kus] (novolat.) →  australopitek ...

azijati

azijati, populacije svih područja Azijskoga kontinenta, raznolikih varijeteta, koje se po svojim fenotipskim ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >