Struka antropologija, pronađeno natuknica: 164

borealne rase

borealne rase (kasnolat. borealis: sjeverni), prema tzv. rasnoj podjeli, velika rasna skupina ljudi ...

Boule Marcellin

Boule [bul], Marcellin, francuski geolog, paleontolog i fizički antropolog (Montsalvy, 1. I. 1861 – ...

brahicefalija

brahicefalija (brahi- + -cefalija) →  cefalički indeks ...

brazilidi

brazilidi, stanovnici dijela Brazila koji prema tzv. rasnoj podjeli pripadaju skupini sekundarnih pacifičko-američkih ...

Buschan Georg

Buschan [bu'šan], Georg, njemački etnolog i antropolog (Frankfurt na Odri, 14. IV. 1863 – Szczecin, ...

Casmann Othon

Casmann [ka'sman], Othon, njemački filozof, teolog i prirodoznanstvenik (?, 1562 – Stade, 1607). Upotrebljava ...

Cavalli-Sforza Luigi Luca

Cavalli-Sforza [kava'l:i sfɔ'rca], Luigi Luca, talijanski liječnik i populacijski genetičar (Genova, ...

cefalički indeks

cefalički indeks (oznaka I), prema švedskom anatomu Andersu Adolfu Retziusu, matematički izraz kojim ...

Chouk’outien

Chouk’outien [čoukhoutien] →  zhoukoudian ...

Coon Stevens Carleton

Coon [ku:n], Stevens Carleton, američki antropolog (Wakefield, Massachusetts, 23. VI. 1904 – Gloucester, ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >