Struka antropologija, pronađeno natuknica: 164

Hundt Magnus

Hundt [hunt], Magnus, njemački filozof i prirodoslovac (Magdeburg, 1449 – Meissen, 1519). Profesor fizike ...

identifikacija

identifikacija (prema srednjovj. lat. identificare: poistovjetiti). 1. Poistovjećivanje, ustanovljenje ...

Institut za antropologiju

Institut za antropologiju, prva znanstvena antropološka ustanova u RH, osnovana u Zagrebu 1992. izdvajanjem ...

kargo kult

kargo kult (engl. cargo cult), naziv za vjerske pokrete koji su se pojavili u Novoj Gvineji i Melaneziji ...

kavkazoidi

kavkazoidi, prema prvotnoj, tzv. rasnoj podjeli, sinonim za »bijelu rasu«. (→  rasa) ...

Keith Arthur

Keith [ki:ϑ], Arthur, škotski anatom, fiziolog i antropolog (Aberdeen, 5. II. 1866 – Downe, Kent, Engleska, ...

Kenyapithecus

Kenyapithecus [ken·japi'tekus] (engl. Kenya: Kenija + lat. pithecus < grč. πίϑηϰος: majmun), rod izumrlih ...

konstitucija

konstitucija (lat. constitutio: ustroj; odluka). 1. →  ustav 2. Konstitucija čovjeka, individualne anatomske ...

kraniologija

kraniologija (grč. ϰρανίον: lubanja + -logija), proučavanje oblika i veličine glave i lubanje čovjeka, ...

kraniometrija

kraniometrija (grč. ϰρανίον: lubanja + -metrija), metoda antropometrije kojom se mjere pojedine dimenzije ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >