Struka astronomija, pronađeno natuknica: 1281

azimut

azimut (arap. as-sumūt: smjerovi, putovi, množina od as-samt), vodoravna kutna udaljenost od utvrđenog ...

azimutska montaža

azimutska montaža (altazimutska montaža), postavljanje teleskopa na dvije osovine, vertikalnu (azimutsku) ...

Baade Walter

Baade [ba:'dəɹ], Walter, njemački astronom (Schröttinghausen, 24. III. 1893 – Göttingen, 25. VI. 1960). ...

Babcock Horace Welcome

Babcock [bæ'bkɔk], Horace Welcome, američki astronom (Pasadena, 13. IX. 1912 – Santa Barbara, 29. VIII. 2003). ...

Baily Francis

Baily [bẹi'li], Francis, engleski astronom (Newbury, 28. IV. 1774 – London, 30. VIII. 1844). Astronomijom ...

baklja

baklja (pučki lat. facla za klas. lat. facula, deminutiv od fax: luč; usp. njem. Fackel). 1. Odcjepak ...

baricentar

baricentar (bari- + centar), u astronomiji, točka oko koje se gibaju tijela dvojnog ili višestrukog ...

Barnard Edward Emerson

Barnard [bα:'ɹnəɹd], Edward Emerson, američki astronom (Nashville, 16. XII. 1857 – Williams Bay, 6. II. 1923). ...

Barnardova zvijezda

Barnardova zvijezda [bα:'ɹnəɹd~], bljeskovita zvijezda koja se nalazi u zviježđu Zmijonoscu, prividne ...

Barringerov krater

Barringerov krater →  arizonski krater ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >  >|