Struka astronomija, pronađeno natuknica: 1296

Clairaut Alexis Claude

Clairaut [klεʀọ'], Alexis Claude, francuski matematičar, geofizičar i astronom (Pariz, 7. V. 1713 – ...

Clark Alvan

Clark [klα:ɹk], Alvan, američki astronom i optičar (Ashfield, Massachusetts, 8. III. 1804 – Cambridge, ...

Columba

Columba [kolu'mba] (lat.), zviježđe golubica ...

coma

coma [ko'ma] (lat. < grč. ϰόμη: kosa, vlasi) →  koma ...

Coma Berenices

Coma Berenices [ko'ma bereni:'ce:s] (lat.), zviježđe berenikina kosa ...

Copernicus

Copernicus [kope'rnikus], krater promjera 93 km, dubine 3,8 km, koji se nalazi na bližoj strani Mjeseca ...

Cor Hydrae

Cor Hydrae [kor hi:'dre:], zvijezda →  alfard ...

Cordelia

Cordelia (engl. izgovor [kɔ:di:'liə]), Uranov prirodni satelit kordelija ...

Corona Australis

Corona Australis [koro:'na austra'lis] (lat.), zviježđe južna kruna ...

Corona Borealis

Corona Borealis [koro:'na bore·a'lis] (lat.), zviježđe sjeverna kruna ...

|<  <  21  22  23  24  25  26 (27)  28  29  30  >  >|