Struka astronomija, pronađeno natuknica: 1281

Fabricius Johannes

Fabricius [fαbri'ciys], Johannes, njemački astronom (Resterhafe, 8. I. 1587 – Marienhafe, 19. III. 1616). ...

Faye Hervé

Faye [fa:j], Hervé, francuski astronom (Saint-Benoît-du-Sault, Indre, 3. X. 1814 – Pariz, 4. VII. 1902). ...

faza

faza (grč. φάσıς: pojava). 1. Razvojni stupanj, odsjek ili razdoblje u nekom procesu, dio ciklusa s ...

Feba

Feba (Phoebe), Saturnov satelit koji po izduženoj (ekscentricitet 0,156) i nagnutoj putanji (inklinacija ...

Feniks (astronomija)

Feniks (latinski Phoenix [fe'niks], oznaka: Phe), malo zviježđe južnoga neba između zviježđa Eridana, ...

filament

filament (kasnolat. filamentum < lat. filum: nit). 1. U izvangalaktičkoj astronomiji, svemirska struktura ...

Filolaj iz Krotona

Filolaj iz Krotona (grčki Φıλόλαος, Philólaos), južnoitalski grčki filozof (V. st. pr. Kr.). Pripadnik ...

F-korona

F-korona, vanjski dio Sunčeve korone u kojoj ima međuplanetarne prašine što raspršuje svjetlost Sunčeve ...

Flammarion Camille

Flammarion [flamaʀj61533'], Camille, francuski astronom i popularizator znanosti (Montigny-le-Roi, Haute-Marne, ...

Flamsteed John

Flamsteed [flæ'msti:d], John, engleski astronom (Deny, Derby, 19. VIII. 1646 – Greenwich, 31. XII. 1719). ...

|<  <  31  32  33  34  35  36  37  38 (39)  40  >  >|