Struka astronomija, pronađeno natuknica: 1281

Flamsteedov broj

Flamsteedov broj [flæ'msti:d~], broj pod kojim je John Flamsteed u svome zvjezdanome katalogu Britanski ...

flash-spektar

flash-spektar [flæš~] (engl. flash: bljesnuti), kratkotrajan emisijski spektar Sunčeve kromosfere, snimljen ...

Fleming Williamina

Fleming [fle'miŋ], Williamina, škotska i američka astronomkinja (Dundee, Tayside, 15. V. 1857 – Boston, ...

Fobos

Fobos (Phobos), veći i bliži Marsov satelit koji obilazi Mars u njegovoj ekvatorskoj ravnini (inklinacija ...

Fomalhaut

Fomalhaut (arap. fam al-ḥūt: riblja usta) (Alfa Južne ribe, α Piscis Austrini), najsjajnija zvijezda ...

Fornax

Fornax [fo'rnaks] (lat.: peć), zviježđe Kemijska peć. ...

fotosfera

fotosfera (foto- + sfera), vidljiv Sunčev krug, sloj Sunčeve atmosfere oblika kugline ljuske, iz kojeg ...

Fowler William Alfred

Fowler [fạu'ləɹ], William Alfred, američki astrofizičar (Pittsburgh, 9. VIII. 1911 – Pasadena, 14. III. 1995). ...

Gacrux

Gacrux [ga'kruks], zvijezda →  gakruks ...

Gakruks

Gakruks (prema Gama Crucis: Gama Križa) (Gacrux, Gama Križa, γ Crucis), treća po sjaju zvijezda u zviježđu ...

|<  <  31  32  33  34  35  36  37  38  39 (40)  >  >|