Struka astronomija, pronađeno natuknica: 1281

horizont

horizont (grč. ὁρίζων [ϰύϰλος]: [krug] koji dijeli, ograničuje) (obzor). 1. Prividni ili vidljivi horizont ...

horizontski koordinatni sustav

horizontski koordinatni sustav, koordinatni sustav na nebeskoj sferi kojemu je osnovna ravnina određena ...

Horologium

Horologium [ho:rolo'gi·um] (lat.), zviježđe ura ...

Horrocks Jeremiah

Horrocks ili Horrox [hɔ'rəks], Jeremiah, engleski astronom (Toxteth Park, oko 1618 – Toxteth Park, 3. I. 1641). ...

Hoyle Fred

Hoyle [h61531il], Fred, engleski astrofizičar (Bingley, Yorkshire, 24. VI. 1915 – Bournemouth, 20. VIII. 2001). ...

Hrašćinski meteorit

hrašćinski meteorit (Hraschina), prvi siderit, željezni meteorit kojemu je prvome u svijetu službeno ...

HR-dijagram

HR-dijagram (Hertzsprung-Russellov dijagram [hε'ɹdsbruŋ rʌ'səl~]), grafički prikaz ovisnosti snage zračenja, ...

Hrvatska (astronomija)

Hrvatska (589 Croatia), planetoid glavnoga planetoidnog pojasa koji blago izduženom putanjom (perihel ...

Hrvatsko astronomsko društvo

Hrvatsko astronomsko društvo, strukovna udruga hrvatskih astronoma, osnovana 1992. u Zagrebu. Predsjednici ...

Hubble Edwin Powell

Hubble [hʌbl], Edwin Powell, američki astronom (Marshfield, Missouri, 20. XI. 1889 – San Marino, California, ...

|<  < (51)  52  53  54  55  56  57  58  59  60  >  >|