Struka astronomija, pronađeno natuknica: 1298

Kimura Hisashi

Kimura Hisashi, japanski astronom i geodet (?, 1870 – Mizusawa, 26. IX. 1943). Prvi ravnatelj Međunarodnog ...

Kipar

Kipar (latinski Sculptor [sku'∼], oznaka: Scl), malo zviježđe južnoga neba između zviježđa Feniksa, ...

Kirkwoodove pukotine

Kirkwoodove pukotine [kə:'ɹkwud~], područja u glavnom planetoidnom pojasu u kojima se nalazi malen broj ...

Kit

Kit (latinski Cetus [ce:'tus], oznaka: Cet), veliko zviježđe u području nebeskog ekvatora, između zviježđa ...

Kitt Peak

Kitt Peak [kit pi:k], zvjezdarnica kraj Tucsona u Arizoni, u SAD-u, na visini od 2100 m, utemeljena ...

Klas

Klas, zvijezda →  spika ...

Kobilica

Kobilica (latinski Carina [kari:'na], oznaka: Car), zviježđe južnoga neba između zviježđa Centaura, ...

Kočijaš

Kočijaš (latinski Auriga [∼ri:'∼], oznaka: Aur), zviježđe sjevernoga neba, u Mliječnoj stazi, između ...

koluri

koluri (tal. coluri < kasnolat. coluri < grč. ϰόλουροı [γράμμαı], od ϰόλουρος: podrezan), satne kružnice ...

koma (više značenja)

koma (lat. coma < grč. ϰόμη: kosa, vlasi). 1. U astronomiji, magličasti ovoj kometske jezgre koji zajedno ...

|<  < (61)  62  63  64  65  66  67  68  69  70  >  >|