Struka bibliotekarstvo, pronađeno natuknica: 301

IBBY

IBBY [i'bi:] (akronim od engl. International Board on Books for Young People), Međunarodno vijeće za ...

ibidem

ibidem (lat. izgovor [ibi:'dem]) (lat.: na istome mjestu) (skraćeno ib., ibid.), izraz koji se, najčešće ...

IFLA

IFLA (akronim od engl. International Federation of Library Associations and Institutions), Međunarodna ...

ILA (bibliotekarstvo)

ILA (engl. International Literacy Association) →  međunarodno društvo za promicanje pismenosti ...

impresum

impresum (latinski impressum: otisnuto), skup podataka koji se odnose na mjesto i vrijeme tehničke izradbe ...

incipit

incipit [i'~] (latinski: počinje). 1. Početak teksta srednjovjekovnih rukopisa ili inkunabule, koji ...

indeks

indeks (lat. index: pokazatelj; znak; popis). 1. Popis, kazalo, sadržaj. Sustavno, najčešće abecednim ...

Index librorum prohibitorum

Index librorum prohibitorum [i'ndeks libro:'rum ~to:'rum] (lat.: popis zabranjenih knjiga), u Katoličkoj ...

INDOK

INDOK, informacijsko-dokumentacijsko-komunikacijska služba u sklopu znanstvenoistraživačkih ustanova, ...

informacijsko društvo

informacijsko društvo, naziv koji se od poč. 1990-ih upotrebljava u dokumentima Europske unije za označivanje ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >  >|