Struka bibliotekarstvo, pronađeno natuknica: 301

izdavačka djelatnost

izdavačka djelatnost →  nakladništvo ...

Jakić Antun

Jakić, Antun, hrvatski trgovac i političar (Kostajnica, 16. I. 1828 – Zagreb, 27. XII. 1878). Godine ...

Jakić Tomislav

Jakić, Tomislav, hrvatski pravnik i knjižničar (Slavonska Požega, 15. IX. 1913 – Zagreb, 13. I. 1998). ...

Jenson Nicolas

Jenson [ž8118s61533'], Nicolas, francuski tiskar, slovorezač i nakladnik (Sommevoire, Champagne, oko 1420 – ...

Jewett Charles Coffin

Jewett [62721u:'it], Charles Coffin, američki knjižničar (Lebanon, Maine, 12. VIII. 1816 – Braintree, Massachusetts, ...

Jurić Šime

Jurić, Šime (Šimun), hrvatski knjižničar i kulturni povjesničar (Sinj, 18. V. 1915 – Zagreb, 27. X. 2004). ...

kalendar

kalendar (kasnolat. calendarium: knjiga rokova, knjiga dospijevanja, od lat. Kalendae: prvi dan u mjesecu ...

Kanada

Kanada (Canada), država u sjevernome dijelu Sjeverne Amerike; s Američko-arktičkim arhipelagom obuhvaća ...

Karletzky

Karletzky [ka'rlecki], obitelj riječkih tiskara, knjižara i nakladnika češkoga podrijetla. Osnivač tiskare ...

katalog

katalog (kasnolat. catalogus < grč. ϰατάλογος: nabrajanje, popis, listina). 1. Popis čega načinjen ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17 (18)  19  20  >  >|