Struka bibliotekarstvo, pronađeno natuknica: 301

klasifikacija

klasifikacija (klasa + -fikacija), podjela, razvrstavanje, razredba ljudi, predmeta, pojmova, rezultata, ...

knjiga

knjiga (praslavenska riječ nejasna postanka, možda od staronordijskoga kenning: bilješka, znak, ili ...

knjižarstvo

knjižarstvo, skupni naziv za različite oblike trgovine knjigama, časopisima, zemljovidima, muzikalijama ...

knjižnica

knjižnica (biblioteka), uređena zbirka pisane, tiskane ili druge grafičke, zvučne, vizualne i elektroničke ...

Koberger Anton

Koberger [ko:'bεrgəɹ], Anton, njemački tiskar, nakladnik i knjižar (Nürnberg, oko 1440 – Nürnberg, 3. X. 1513). ...

kodeks

kodeks (lat. codex < caudex). 1. Najstariji oblik knjige; najprije diptih, zatim poliptih, dvije ili ...

kolofon

kolofon (grč. ϰολοφών: kraj, završetak), podatci o tiskaru, mjestu i godini tiskanja, navedeni na kraju ...

Kongresna knjižnica

Kongresna knjižnica (The Library of Congress), nacionalna knjižnica SAD-a, smještena u Washingtonu. ...

konkordancija

konkordancija (srednjovj. lat. concordantia: sklad, slaganje), u širem smislu, usklađenost, podudaranje ...

Kosinjska tiskara

Kosinjska tiskara, prema nekim istraživačima, prva hrvatska, ali i prva tiskara na slavenskom jugu, ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18 (19)  20  >  >|