Struka bibliotekarstvo, pronađeno natuknica: 300

audiovizualna građa

audiovizualna građa, vrsta neknjižne građe koja se može upotrebljavati samo uz pomoć neke sprave, poput ...

Austrijanci

Austrijanci, narod u Austriji; oko 7,5 milijuna pripadnika, uglavnom u Austriji, potom u Italiji (Južni ...

autorstvo

autorstvo (prema autor), intelektualna odgovornost za djelo. Utvrđivanje autorstva u starom je vijeku ...

Azione L’

Azione, L’ [lacio:'ne], dnevnik na talijanskom jeziku, izlazio u Puli od 1. I. 1919. do 31. XII. 1928., ...

Bad Urach

Bad Urach [ba:d u:'rax], grad u podnožju Švapske Jure, savezna zemlja Baden‑Württemberg, Njemačka; 12 317 st. ...

Baedeker Karl

Baedeker [bε:'dəkəɹ], Karl, njemački nakladnik (Essen, 3. XI. 1801 – Koblenz, 4. X. 1858). Kao sinu ...

Bamberg

Bamberg [ba'mbεrk], grad u sjevernoj Bavarskoj, Njemačka; 70 004 st. (2010). Leži na obali kanalizirane ...

Baromić Blaž

Baromić, Blaž, hrvatski glagoljaški pisar i tiskar (Vrbnik, nakon 1440 – Senj, nakon 1505). Prvi mu ...

Baromić Jakob

Baromić, Jakob, hrvatski tiskar (otok Krk, druga polovica XVI. st.). Poznat iz kolofona molitvenika ...

Battara

Battara, obitelj tiskara, nakladnika i knjižara iz Zadra. U vlastitoj tiskari (1803–74) objavljivali ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|