Struka bibliotekarstvo, pronađeno natuknica: 300

bibliomanija

bibliomanija (biblio + -manija) →  knjiga ...

bibliometrija

bibliometrija (biblio- + -metrija), metoda količinskog proučavanja prikaza znanja putem istraživanja ...

biblioteka

biblioteka (lat. bibliotheca < grč. βıβλıοϑήϰη) →  knjižnica ...

bibliotekar

bibliotekar (njem. Bibliothekar < kasnolat. bibliothecarius) ili knjižničar, stručnjak koji radi (u ...

bibliotekarstvo

bibliotekarstvo ili knjižničarstvo, djelatnost koja se obavlja u knjižnicama, a obuhvaća odabir, nabavu, ...

biblioterapija

biblioterapija (biblio- + terapija), liječenje knjigom (književnošću) mentalnih, emotivnih i socijalnih ...

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France [bibliotε'k nasjɔna'l də fʀ8118:s] (Francuska nacionalna knjižnica), jedna ...

Biblos (časopis)

Biblos [bi:'~], austrijski bibliotekarski časopis, službeno glasilo Društva austrijskih bibliotekara ...

Bilancia La

Bilancia, La [~ bila'nča], riječke novine na talijanskom jeziku. Prvi broj izašao kao pokusni 23. XII. 1867; ...

bilten

bilten (franc. bulletin: izvještaj, potvrda < tal. bolletino, prema bolla: bula). 1. Kratak izvještaj ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|