Struka bibliotekarstvo, pronađeno natuknica: 300

Danci

Danci, indoeuropski narod, uz Norvežane i Šveđane pripada istočnonordijskoj (skandinavskoj) grani sjevernih ...

Delisle Léopold Victor

Delisle [dəli'l], Léopold Victor, francuski povjesničar, paleograf i knjižničar (Valognes, 24. X. 1826 ...

desiderata

desiderata [de:zi:dera:'ta] (množina srednjeg roda participa pasivnog, od lat. desiderare: željeti, ...

deskriptor

deskriptor (kasnolat. descriptor: koji opisuje) →  tezaurus ...

Dewey Melvil

Dewey [dju:'i], Melvil, američki knjižničar (Adams Center, New York, 10. XII. 1851 – Lake Placid, 26. XII. 1931). ...

Deželić Velimir, st.

Deželić, Velimir, st., hrvatski književnik, leksikograf i knjižničar (Zagreb, 21. II. 1864 – Zagreb, ...

Didot

Didot [didọ'], obitelj francuskih tiskara, izdavača i slovoljevača. François Didot (1689–1757) osnovao ...

Dionička tiskara

Dionička tiskara, nakladna tiskara u Zagrebu, djelovala od prosinca 1871. do 1919. na više lokacija. ...

Divald

Divald, obitelj osječkih tiskara u XVIII. i XIX. st. Pretpostavlja se da je švicarsko-francuskog podrijetla. ...

Divald Ivan Martin

Divald, Ivan Martin, tiskar (?, 1743 – Osijek, 27. II. 1806). Tiskarski zanat učio u Beču, u Budimu ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|