Struka biokemija, pronađeno natuknica: 195

mutaze

mutaze (mut[acija] + [izomer]aze), enzimi iz skupine izomeraza. Kataliziraju pomak neke funkcionalne ...

neurokemija

neurokemija (neuro- + kemija), grana biokemije koja proučava kemijski sastav →  živčanoga sustava, a ...

nikotinamid

nikotinamid (nikotin + amid), derivat nikotinske kiseline (→  vitamini). U živom svijetu nikotinamid ...

nitrogenaze

nitrogenaze (prema novolat. nitrogenium: dušik), enzimi koji kataliziraju redukciju atmosferskoga dušika ...

Northrop John Howard

Northrop [nɔ:'ɹϑrəp], John Howard, američki biokemičar (Yonkers, New York, 5. VII. 1891 – Wickenberg, ...

nukleaze

nukleaze (prema lat. nucleus: jezgra), skupina enzima koji kataliziraju hidrolizu fosfodiesterske veze ...

nukleinske kiseline

nukleinske kiseline (prema lat. nucleus: jezgra), skupina bioloških makromolekula funkcija kojih je ...

nukleoproteini

nukleoproteini (nukleo- + proteini), složeni proteini u kojima je polipeptidni lanac nekovalentno vezan ...

nukleosom

nukleosom (nukleo- + -som), osnovna strukturna jedinica kromatina (→  jezgra, stanična; kromosomi). Sadrži ...

nukleotidi

nukleotidi (prema nukleozidi), prirodni spojevi sastavljeni od šećera riboze (ribonukleotidi) ili deoksiriboze ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20