Struka biokemija, pronađeno natuknica: 195

permeaze

permeaze (prema lat. permeare: prolaziti kroz), bjelančevine u biološkim membranama koje omogućuju selektivni ...

peroksidaze

peroksidaze (prema peroksidi), biljni, životinjski i bakterijski oksidoredukcijski enzimi (→  oksidoreduktaze), ...

Perutz Max Ferdinand

Perutz [pe'ruc], Max Ferdinand, britanski biokemičar austrijskog podrijetla (Beč, 19. V. 1914 – Cambridge, ...

pirofosfataza, anorganska

pirofosfataza, anorganska (piro- + fosfataza) (difosfat-fosfohidrolaza), enzim koji katalizira hidrolizu ...

piruvat

piruvat (piro- + lat. uva: grožđe), CH3COCOO–, anion pirogrožđane kiseline, koja je jedna od središnjih ...

plazmin

plazmin (prema plazma), peptidaza u krvi koja otapa krvne ugruške razgrađujući fibrin. Tim procesom ...

polimeraze

polimeraze (prema polimeri), enzimi koji kataliziraju biosintezu nukleinskih kiselina, čime su odgovorni ...

polinukleotidi

polinukleotidi (poli- + nukleotidi) →  nukleotidi ...

polipeptidi

polipeptidi (poli- + peptidi) →  peptidi ...

polisaharidi

polisaharidi (poli- + saharidi), složeni ugljikohidrati kojih su molekule sastavljene od velikoga broja ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17  18  19  20