Struka biokemija, pronađeno natuknica: 195

razgradnja

razgradnja, u biologiji, razlaganje visokomolekularnih prirodnih ili sintetskih spojeva na jednostavnije ...

Reichstein Tadeusz

Reichstein [rại'62179štain], Tadeusz, švicarski kemičar poljskoga podrijetla (Włocławek, 20. VII. 1897 – ...

Reiner Elsa

Reiner [ra'jner], Elsa, hrvatska biokemičarka (Osijek, 18. I. 1930 – Zagreb, 5. VII. 2011). Diplomirala ...

replikacija

replikacija (kasnolat. replicatio: ponavljanje), u biologiji, proces nastanka točnih kopija kompleksnih ...

replikon

replikon (prema replika) →  replikacija ...

ribonukleinske kiseline

ribonukleinske kiseline (ribo[za] + nukleinske kiseline) →  nukleinske kiseline ...

riboza

riboza (D-riboza) (njem. Ribose, od Ribonsäure: ribonska kiselina), C5H10O5, monosaharid s pet ugljikovih ...

ribozimi

ribozimi (ribo[za] + [en]zimi), molekule ribonukleinske kiseline (RNK) koje imaju katalitička svojstva ...

Rose Irwin

Rose [rọuz], Irwin, američki biokemičar (New York, 16. VII. 1926 – Deerfield, 2. VI. 2015). Diplomirao ...

saharidi

saharidi (prema lat. saccharum < grč. σάϰχαρον: šećer) →  šećeri ...

|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17  18  19  20