Struka biokemija, pronađeno natuknica: 195

škrob

škrob, polisaharid, (C6H10O5)n, građen od međusobno povezanih jedinica glukoze (→  polisaharidi). Ima ...

Štagljar Igor

Štagljar, Igor, hrvatski molekularni biolog (Zagreb, 17. IV. 1966). Završio molekularnu biologiju 1990. ...

Theorell Axel Hugo Theodor

Theorell [teurε'l], Axel Hugo Theodor, švedski biokemičar (Linköping, 6. VII. 1903 – Stockholm, 15. VII. 1982). ...

timidin

timidin (timin + -id) (deoksitimidin), deoksiribonukleozid (→  nukleozidi) koji ulazi u sastav DNK. Sadrži ...

timin

timin (prema grč. ϑυμός: srce, duša), pirimidinska baza, sastojak timidina. ...

tirozin

tirozin (prema grč. τυρός: sir), p-hidroksifenilalanin, aromatska polarna aminokiselina, C6H4(OH)CH2CH(NH2)COOH. ...

transferaze

transferaze (transfer + [lip]aze), sistematski naziv za enzime koji kataliziraju prijenos funkcionalnih ...

treonin

treonin (vjerojatno prema treoza, vrsta šećera + [am]in), CH3CH(OH)CH(NH2)COOH, esencijalna proteogena ...

trigliceridi

trigliceridi (tri- + gliceridi), neutralne masti, glavni skladišni oblik lipida u životinja i biljaka. ...

triptofan

triptofan (prema grč. τρύειν: trti, satrti + -fan), (C8H6N)CH2CH(NH2)COOH, esencijalna proteogena aromatska ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17 (18)  19  20