Struka biokemija, pronađeno natuknica: 195

Tsien Roger Yonchien

Tsien [čen], Roger Yonchien, američki biokemičar kineskog podrijetla (New York, 1. II. 1952 – Eugene, ...

ugljikohidrati

ugljikohidrati, velika skupina prirodnih spojeva koji se sastoje od ugljika, vodika i kisika (doslovce ...

uracil

uracil (grč. oὖρoν: mokraća + lat. acidum: kiselina), pirimidinska baza, sastojak uridina. Njezin je ...

urejin ciklus

urejin ciklus (ornitinski ciklus), kružni biokemijski put u jetri sisavaca, kojim se iz organizma uklanja ...

uridin

uridin (ur[acil] + [nukleoz]id[i]), ribonukleozid (→  nukleozidi) koji ulazi u sastav RNK. Sadrži bazu ...

valin

valin (val[erijana] + [am]in[i]), (CH3)2CHCH(NH2)COOH, esencijalna proteogena aminokiselina, koja se ...

vinska kiselina

vinska kiselina, bezbojna kristalna tvar, 2,3-dihidroksibutanska dikiselina, HOOC(CHOH)2COOH, nastaje ...

vinski kamen

vinski kamen (birsa, striješ), KC4H5O6, kalijev hidrogentartarat, sol vinske kiseline, koja se zbog ...

vitageni

vitageni (lat. vita: život + -gen), naziv kojim se katkad označuju tvari u hrani važne za normalan tijek ...

voćni šećer

voćni šećer →  fruktoza ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18 (19)  20